Procedure

VERKOOP EVENT

Een feestelijk moment; de start verkoop van een nieuwbouwproject! We hebben de verkoop online ingericht. Alle informatie die u nodig heeft om in te kunnen schrijven voor uw villa naar keuze, vindt u op deze website. Zodoende kunt u vanaf thuis de stukken rustig doorlezen en online inschrijven voor uw favoriete villa. Uiteraard adviseren en begeleiden wij u graag ook persoonlijk, als u daar prijs op stelt. U kunt te allen tijde contact opnemen met een van de makelaars of uw vraag stellen via het beschikbare formulier.

INVULLEN DIGITAAL INSCHRIJFFORMULIER

Het inschrijfformulier is beschikbaar op deze website. U heeft ruim de tijd om u digitaal in te schrijven. Na ontvangst van uw inschrijving neemt een van de makelaars voor Park Vronesteyn contact met u op en maakt dan graag een afspraak voor een persoonlijk onderhoud. Op kantoor, op de bouwlocatie of via de telefoon met of zonder beeld. Net zoals u dit wenst en aangegeven heeft bij uw inschrijving.

VOORWAARDEN INSCHRIJVING

• Per (toekomstig) huishouden mag slechts één (1) keer worden ingeschreven op de woningen.
• Aan het invullen en insturen van een inschrijfformulier kan op voorhand op geen enkele wijze enig recht van toewijzing van een woning worden ontleend.
• De inschrijvers (tenaamstelling) worden de kopers zoals genoemd in de koop- en sloop/aannemingsovereenkomst.

TOEWIJZING EN LOTING

De toewijzing van een villa vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de eerste voorkeur van een kandidaat voor een bouwnummer. Met andere woorden, als er slechts één kandidaat is voor bouwnummer 1, dan wordt bouwnummer 1 aan die kandidaat toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor bouwnummer 1, dan wordt er tussen deze kandidaten geloot om te bepalen wie het bouwnummer krijgt toegewezen. Deze procedure wordt op alle 4 de bouwnummers toegepast.

De kandidaten die zijn ingeloot voor een bouwnummer worden door de makelaar gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een uitgebreid gesprek. Op kantoor, op de fantastische locatie of telefonisch met of zonder beeld. 

De kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, ontvangen een bericht met de mededeling dat zij reservekandidaat zijn. Dat wil zeggen dat als een kandidaat afvalt of van de villa afziet, dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd wordt voor een nieuwe kandidaat voor de vrijgekomen villa.

TEKENEN

Na toewijzing wordt u uitgenodigd voor een gesprek op kantoor bij een van de makelaars. Alle stukken vindt u in principe online. We overhandigen u tijdens dit gesprek wel ook een papieren versie van de tekeningen. Tijdens dit gesprek komen al uw vragen aan bod en maken we een eerste inventarisatie van uw persoonlijke woonwensen. Na ondertekening van de koop- en sloop/aannemingsovereenkomst, bespreekt u met de aannemer de definitieve plannen met betrekking tot de indeling van uw villa.